naver-site-verification: naverfbbcb23b9bde6703a29d82339401a87b.html
top of page
  • Course Labs

python training set

python training set


Requirements

  • Lecture for those who want to learn software


Description Python ile programlama; 4 ardışık para biriminden oluşur... Python ile profesyonel programlama dünyasına adım atıyoruz. Gerçek yazılımcılar tarafından kullanılan kodlama ekranları ile artık kodlama yaparken sürükleyip bırakmak yerine kod yazmaya geçiyoruz. Bu sayede bir profesyonel gibi kod yazabiliyor ve ihtiyacımız olan programları oluşturabiliyoruz. Python: Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından yazılmış bir programlama dilidir. 1990 yılında geliştirilmeye başlanan Python'u diğer programlama dilleriyle karşılaştırdığımızda aşağıdaki avantajları görüyoruz. -Yapıda Düz Diğer dillerden en büyük farkı aslında yapı olarak basit olmasıdır. Bu özellik, diğer özelliklerin temelini oluşturur. Mümkün olduğu kadar az özel karakter (. , : ? “”) kullanılarak yazılabilen bir kod yapılabilir. -Okuması ve Yazması Kolay Yazıda girinti sistemi olarak sahip olmak için yazarken kolaylıklar sağlar. Aynı zamanda bir koddan geçirilmesinden önce çok hoş bir şekilde kabul edilir. -Çok Hızlı Öğrenilebilir Kod yapısı diğer dillere göre daha basit olduğu için öğrenmek için diğer dillere göre daha hızlıdır. -Basit Sözdizimi Yapısı ile Öne Çıkmaktadır. Sade oyundan biri de basit söz dizimi kullanımındır. -Basit Komutlarla Karmaşık İşlemler Yapılabilir Python genel olarak kütüphanelerle birleştirilebilir, her türlü tamamlama işlemiyle basitleştirilmiş bir kütüphaneye sahiptir. Bu kütüphaneler, minimum sayıda kod bilgisi ile istenilen işlemler gerçekleştirilebilmektedir. -Geniş konusunda eğitimli ve yazılım konusunda uzmandır. Bu sürekli geliştirilmektedir. Basit bir internet araması ile hangi şehirde Python kullandığını görebilirsiniz büyük bir örnek vermek örneğin; Örnekler arasında Google, Yahoo, NASA, IBM, Microsoft, CIA, Facebook, Dropbox sayılabilir. büyük gibi bu programlama dili çok geniş de dünyanın en büyüklerden biri olan tasarımcılar. piton 3 Python 1. taksit Python ile olan kişilerden az sayıda kod bilgisi iletebilirsiniz. Python ile uygulama uygulamaları, web uygulamaları, veri analizi ve görselleştirme uygulamaları gibi birçok programdan yararlanabilirsiniz. Python'un basit bir sözdizimi vardır. Bu şekilde program yazmak daha kolay ve eğlenceli hale gelir ve başkaları tarafından yazılan programlar daha kolay. Python, az kodla çok şey yaparı sağlar. Python 1. yapılandırma tarifi -Temel bilgiler, programlamaya giriş -Aritmetik kontrolleri, seçimler -Kullanıcı ile veri alışverişi - Koşullar (eğer-else) - Döngü kullanımı, "break" ve "devam et" -Listeler, paketler, sözlükler -Çok boyutlu listeleyici piton 3 Python 2. taksit -Python'un sadeliği, öğrenileceklara veya problemlere uygun hale getirilecek. Ayrıca, kendi motoru daha kodu ve başkaları tarafından yazılan kodu kolay okuyabilecek ve koddaki fikri daha kolay özümseyebileceklerdir. Etkileşimli ve yorumlanan bir dil olan Python, yorumlayıcı üzerinde etkileşimli olarak çalışılması sağlanır. Python 2. taksit eğitim -fonksiyonlar -Python kütüphaneleri(Veri Transferi) Python ile veritabanı işlemcileri -Arayüz bağlantısına giriş piton 4 Python 3. makaron -Python'un basit bir söz dizimi vardır. Bu şekilde program yazmak daha kolay ve eğlenceli hale gelir ve başkaları tarafından yazılan programlar daha kolay. Python, az kodla çok şey yaparı sağlar. -Bir programlamada kullanılabilmesi, farklı platformlarda çalışabilmesidir. Python hemen hemen onun platformunda olabilir. Windows, Linux, Unix, Mac, Symbian ve daha fazlası… - Dünya çapındaki dünyaca ünlü kişiler ilgi odağıdır. Google, Youtube, Yahoo kuruluşları gibi her zaman Python programcılarına duyarsız. Python 3. düzeyde eğitim -Arayüz tasarımı -Arayüzlü veritabanı işlemleri -Modüller -Nesne havalandırmalı programlama (OOP) -Oyunlarda kullanılan Xy faydalı öneriler piton 5 Python 4. taksit Python programı, ana dillerin C ve C++'larını çalıştırmadan çalıştırılabilir. Python'da mezun olmak için bu dil ile çok hızlı geliştirilebilir. Python programlama dilinin basit ve temiz söz dizimi, onu tercih edilen programcı tarafından tercih edilen bir dil olacak. Python'un ortak kullanımı ve kullanımı, bu ek program yazmak hem de başkası tarafından doldurulabilir bir program kullanımı diğer dillere göre daha kolay. Python 4. yemeklik -Oyunlarda yer alan olaylar ve olayların analizi -Python ile oyun tasarımı -Python ile gerçek hayat projelerinden -Proje geliştirme ve uygulama Who this course is for:

  • Lecture for those who want to learn software1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page